【VPS测试】云屋互联香港将军澳小带宽vps服务器 BGP直连 18元/月起

 前言

       成立于2018年的国人商家云屋互联新推出了香港将军澳小带宽vps服务器,BGP直连中国大陆、含CN2,适合高速直连中国大陆,可用于免备案建站等用途。需要注意的是云屋互联此次新推出的香港vps服务器无DDOS防护,不适合用于容易遭受攻击的业务,因为vps服务器使用过程当中遭受攻击会被封停2小时,如果多次受攻击空路由时间会更长!

一、云屋互联官网

点击直达云屋互联香港将军澳VPS选购页面

二、云屋互联优惠码

  • 终身九折优惠码:YWXG90(仅限香港将军澳VPS使用,有效期到2020年1月31日)

三、云屋互联香港将军澳VPS整理

下面是新上线的香港将军澳VPS服务器方案,全系列vps服务器更换IP一次15元,增加IP是15元/个/月,加硬盘1元1G/月,流量是10元100G。

另外需要注意KVM虚拟化,但是不允许按照Windows系统。

另外带宽端口限制较小,而且流量也比较珍贵,仅仅适合一个小的建站用途,估计也没有人会拿这样的带宽来上网,所以在稳定性方面应该还是不错的。

CPU 内存 硬盘 带宽(峰值) 流量(双向) 架构 ipv4 价格 购买
1核 512M 20G+20G 2Mbps 400G KVM 1个 ¥20 ¥18 点击直达
1核 1G 20G+30G 2Mbps 500G KVM 1个 ¥26 ¥23.4 点击直达
2核 2G 20G+40G 2Mbps 600G KVM 1个 ¥42 ¥37.8 点击直达
4核 4G 20G+60G 5Mbps 800G KVM 1个 ¥88 ¥79.2 点击直达

四、香港将军澳VPS测评

下面是简单的脚本测试结果。主要测试了服务器的基本信息、硬盘读写速度已经中国电信联通移动三网的上传下载速度。2Mbps带宽跑满是没有什么压力。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2699.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM Kernel               : 3.10.0-862.11.6.el7.1.x86_64 Total Space          : 3.0 GB / 20.0 GB 
 Total RAM            : 551 MB / 991 MB (213 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 511 MB Uptime               : 0 days 18 hour 25 min Load Average         : 0.00, 0.01, 0.05
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS139330, Anchnet Asia Limited
 Organization         : Shenzhen four or five Interconnect Technology Co., Ltd
 Location             : Hong Kong, Hong Kong / HK Region               : Central and Western District----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 297 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 681 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 861 MB/s Average I/O Speed    : 613.0 MB/s----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    1.97 Mbit/s       0.70 Mbit/s         (*) 324.92 ms Fast.com         0.00 Mbit/s       0 Mbit/s            -           
 Nanning       CT 1.87 Mbit/s       1.16 Mbit/s         -          
 Guangzhou 5G  CT 2.02 Mbit/s       0.64 Mbit/s         -          
 Chengdu       CT 1.73 Mbit/s       0.81 Mbit/s         -          
 Chongqing     CT 2.24 Mbit/s       1.01 Mbit/s         -          
 Changsha      CT 1.88 Mbit/s       1.05 Mbit/s         -          
 Wuhan         CT 2.16 Mbit/s       1.05 Mbit/s         -          
 Hefei 5G      CT 2.15 Mbit/s       1.49 Mbit/s         -          
 Hangzhou      CT 2.16 Mbit/s       0.52 Mbit/s         -          
 Nanjing 5G    CT 2.08 Mbit/s       1.58 Mbit/s         -          
 Shanghai      CT 1.85 Mbit/s       1.21 Mbit/s         -          
 Suzhou 5G     CT 1.89 Mbit/s       0.51 Mbit/s         -          
 Lianyungang5G CT 2.13 Mbit/s       1.51 Mbit/s         -          
 Beijing 5G    CT 1.97 Mbit/s       0.98 Mbit/s         -          
 Guangzhou 5G  CU 2.07 Mbit/s       1.60 Mbit/s         -          
 Changsha      CU 2.02 Mbit/s       1.29 Mbit/s         -          
 Fuzhou        CU 2.08 Mbit/s       1.43 Mbit/s         -          
 Tianjin 5G    CU 2.04 Mbit/s       1.20 Mbit/s         -          
 Jinan 5G      CU 2.17 Mbit/s       1.46 Mbit/s         -          
 Chengdu       CU 1.85 Mbit/s       1.46 Mbit/s         -          
 Nanning       CU 1.28 Mbit/s       1.17 Mbit/s         -          
 Wuhan         CU 1.70 Mbit/s       1.06 Mbit/s         -          
 Hefei         CU 1.75 Mbit/s       1.57 Mbit/s         -          
 Beijing       CU 1.61 Mbit/s       1.26 Mbit/s         -          
 Nanjing       CU 1.45 Mbit/s       0.61 Mbit/s         -          
 ShangHai 5G   CU 1.95 Mbit/s       1.33 Mbit/s         -          
 Changchun     CU 2.04 Mbit/s       1.15 Mbit/s         -          
 Xi an         CU 1.77 Mbit/s       0.51 Mbit/s         -          
 Harbin        CM 2.15 Mbit/s       1.16 Mbit/s         -          
 Shenyang      CM 2.17 Mbit/s       1.87 Mbit/s         -          
 Beijing       CM 1.97 Mbit/s       0.91 Mbit/s         -          
 Tianjin 5G    CM 1.84 Mbit/s       1.75 Mbit/s         -          
 Shanghai 5G   CM 0.75 Mbit/s       0.55 Mbit/s         -          
 ZhenJiang     CM 2.09 Mbit/s       0.78 Mbit/s         -          
 Wuxi 5G       CM 2.23 Mbit/s       1.83 Mbit/s         -          
 Nanjing 5G    CM 2.11 Mbit/s       1.53 Mbit/s         -          
 Ningbo 5G     CM 2.17 Mbit/s       1.37 Mbit/s         -          
 Hefei 5G      CM 2.20 Mbit/s       1.86 Mbit/s         -          
 ChangSha 5G   CM 1.80 Mbit/s       1.24 Mbit/s         -          
 Guangzhou     CM 1.78 Mbit/s       1.75 Mbit/s         -          
 Fuzhou        CM 1.90 Mbit/s       1.29 Mbit/s         -          
 Hangzhou      CM 1.93 Mbit/s       1.15 Mbit/s         -          ----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 36 min 53 sec Timestamp    : 2019-12-24 21:39:18 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log----------------------------------------------------------------------

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称常用语 夸夸
夸夸
还有吗!没看够!
表情代码图片

    暂无评论内容